Bestyrelsesmøde d. 04. november 2010 hos Jens, Mullerup.
 
I mødet deltog Sven, Ole, Niels, Jens, Bettina, Vivi og Irene.
 
  1. Orientering fra formanden.
Shelterne: Opsætning af shelterne er udsat til den endelige godkendelse forelægger fra Skov- og Naturstyrelsen samt Slagelse Kommune.
Skovhytten: Dersom skovhytten placeres på samme matrikel som Bildsø Kolonien, vil der i Teknisk forvaltning, Slagelse Kommune blive startet en byggesag.
Foreningens hjemmeside: Der er nye indlæg bl.a. omkring foreningens kajaktur til Trelleborg.
Onsdagstræningen: Træning onsdage er i vinterhalvåret rykket til kl. 17.00. Mødested er P-pladsen på Stendyssevej.
 
2. Økonomi.
Foreningen har d.d. 102 betalende medlemmer. Kassebeholdningen er på kr. 60.000. Vi afventer tilskud fra Agenda 21 på kr. 15.000 samt kr. 45.000 fra Friluftsrådet. Den samlede udgift til shelterne forventes at blive ca. kr. 145.000.
Kontingent for 2011 opkræves i februar 2011.
Foreningen har haft udgifter til bøjer, generator, pavilloner og puder til træningsredskaberne. Kirsten Heiner har syet puderne – tak til Kirsten for en stor indsats.
 
  1. Shelterne.
Indvielse af de 3 sheltere vil ske i løbet af foråret.
 
4. Badeboldløb.
Foreningen afholder ”badeboldløb” søndag, d. 14. august 2011. Løbet annonceres i 2 sogne samt på den lokale hjemmeside med arrangementer i Kr. Stillinge og omegn. De praktiske opgaver omkring løbet uddelegeres til bestyrelsesmedlemmerne.
 
5. Vintertræningen.
I vinterhalvåret foregår søndagstræningen som altid kl. 09.30 på motionspladsen og onsdage, kl. 17.00 med start ved P-pladsen, Stendyssevej.
 
6. Struktur på træningen.
I den kommende sæson annonceres sæsonstart ved husstands omdelte brochurer, der fortæller om foreningens aktiviteter i løbet af 2011. Der vil være et begynderhold for folk, der ønsker at komme i gang med at løbe, derudover vil der blive struktur på de øvrige hold, således at en holdleder vil være ansvarlig for gå/løbetræningen, så alle får en god oplevelse – og får lyst til at komme igen.
Den endelige struktur drøftes på næste bestyrelsesmøde.
 
 
 
7. Julearrangement.
Søndag, d. 21. november 2010 kl. 10.00 holder foreningen den traditionelle jule gåtur guidet af Anneli. Der bliver mulighed for at samle materialer i skoven til juledekoration – og efter gåturen serveres gløgg og æbleskiver.
 
8. Løbekursus arrangeret af DGI. – Ingen fra bestyrelsen deltager.
 
9. Diverse.
Jan Nielsen, Kajak Fun opfordres til at arrangere et kursus i kajakhåndtering i Korsør svømmehal.
Bestyrelsesmedlemmerne var fornøjelsessyge, så der blev talt om en klubtur til Tunesien efteråret 2011.
 
10. Næste møde.
Bestyrelsen holder næste møde torsdag, d. 20. januar 2011 kl. 19.00 hos Ole.
 
Referat
 
Irene Rasmussen.
 
AKTIV NATUR VELVÆRE Bildsø Skov og Strand | 4200 Slagelse | Tlf.: 40321734 mail til fm: sven@heiner.dk - www.aktivnatur.dk